Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Training in Zoölogische zetting:

Als we over diertraining praten denk je gauw aan belonen van gewenst gedrag en bewust zijn van wat je doet. Vaak wordt er ook alleen aan target training gedacht. Terwijl alles wat een dier meemaakt in zijn leven te maken heeft met training. Alles wat dierverzorgers doen in nabijheid van het dier(en) doet, heeft invloed op het gedrag van de dieren.


Training bij dierentuinen:
Naast dat training meestal een doel heeft kan er ook onbewust getraind worden. Doordat het onbewust is kan er juist gedrag ontstaan waardoor je niet direct duidelijk hebt waar dat gedrag vandaan komt.
Ieder park heeft zijn of haar wensen hebben hun belangen, dierenartsen, dierverzorgers vinden het vaak leuk om te trainen. Management wil graag weten wat er getraind word en hoeveel het gaat kosten qua tijd/geld.


Daarnaast zijn de behoeftes van de ene dierentuin niet voor de andere gelden, dit geld zelfs soms per afdeling.
Om bewust te worden van de behoeftes en te kijken naar wat een dierentuin wil , kan ik u  een lijst presenteren met de mogelijkheden die dierentuinen hebben om bewust te trainen met duidelijke doelen. (lijst kunt u hier aanvragen) 


Een doel moet duidelijk zijn en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn kan komen om zo duidelijk mogelijk te zijn naar de dieren waardoor er geen frustratie ontstaat bij de dieren en het welzijn van de dieren op één komen te staan.
Als er gekozen wordt om iets met een doel te trainen is het belangrijk dat IEDEREEN  zich aan het trainingsschema houd. Gebeurd dit niet? Dan is de tijd die je hebt gespendeerd verloren gegaan en ontstaat er onduidelijkheid bij het dier en dit kan zorgen voor frustratie zowel bij het dier maar ook bij de mensen die wel aan het trainingsschema hebben gehouden.

Trainen met een doel kan bijna bij ieder dier als er maar een beloningsvorm is.  Dit kan bepaald voer zijn maar kan ook andere behoeftes zijn zoals op een bepaalde manier van aanraken, de vrijheid geven, keuzes geven, bepaalde speeltjes, etc.....

Trainen met een duidelijke doel geeft ook spanningen, maar dit is vaak maar tijdelijk, Omdat het spanningen geeft is het wel belangrijk rekening te houden en te kijken wanneer je moet stoppen bij een training. Wil je te snel dan haakt een dier gauw af en kan dit juist meer tijd kosten. Daarom is het essentieel, als je gaat trainen weet wat je doet en open staat om jezelf als verzorger/trainer te verbeteren!
Ieder dier is anders en daarom moet er gekeken worden of een diersoort wel een bepaalde gedraging kan doen.

Redenen om te trainen:
Hier enkele potentiële gunstige resultaten van het trainen van dieren in zoölogische zorg:

                        -Deelname aan verbetering van de dagelijkse zorg
                        -makkelijk wisselen(A to B) bij noodgevallen zelfs een must.
                        -Selectie training (Individueel trainen in een groep)
                        -Anticiperen op ongewenst gedrag.
                        -Samenwerking in medische zorg.
                        -Vergemakkelijkt het verzamelen van gegevens voor   

                           wetenschappelijke studies.

                        -Biedt de menselijke  veiligheid en gezondheid
                        -Ondersteuning voor revalidatie- en natuurbescherming initiatieven (conservation)
                        -Deelname aan educatieve programma'sGedrag en training en dierenwelzijn zijn met elkaar verbonden. Dieren leren continu.

 

Bewust trainen met een doel:
Uit ervaring weet ik dat het goed zou zijn dat er een Coördinator naast de verzorger/trainer zou zijn om mee te kijken wat er er allemaal speelt en duidelijke lijnen met doelen nagestreefd worden. (Robert van Schie / Coach for Animals kan hierbij een bijdragen aan leveren)

Een Training coördinator draagt zorg voor:

  • Kennisoverdracht
  • trainingsdoelen stellen en deze coördineren, proces controle
  • duidelijkheid voor verzorgers, afdelingshoofden, management
  • backup en vraagbaak als een training dreigt vast te lopen.
  • Tijd indicatie in de gaten houden, wordt er te lang over een gedraging gedaan moet er gekeken worden naar de manier van training en deze eventueel aanpassen.


Elk diersoort is anders dus moet ook gekeken worden of bepaalde gedragingen noodzakelijk zijn.
Zo zijn er gedragingen om te trainen wat voor zeezoogdieren noodzakelijk zijn terwijl in zo’n geval voor een olifant dit niet het geval hoeft te zijn.


Training  zorgt dat je kunt communiceren met een dier, het geeft informatie over een dier.
Gecompliceerde training maar zeker interessant zijn:
-Dier laten aangeven dat iets hem het te veel is, in een situatie.
-Dier laten aangeven dat hij naar een ander verblijf wil. (Bij vooral stressvolle dieren)
-(probleem)gedrag wat onnatuurlijk is en het welzijn van het dier belemmert/stagneert zoveel mogelijk eruit trainen (gedragstherapie)

Het dierenwelzijn moet op één staan.
Training geeft stress, maar dit is minimaal  en is vaak van korte duur. Uiteindelijk heeft het eindresultaat van de training een positieve invloed op het dierwelzijn, dan zonder training.
Daarnaast heeft een dier bij training de keuze (bij positieve bekrachtiging) hierdoor zit een dier niet in het vluchtgedrag waarbij het stress niveau vaak te hoog  en daardoor niet leert

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn