uw Coach for Animals  
 If you can´t find the right approach, I will be your (animal) coach

TEAMBUILDING EN WORKSHOPS voor bedrijven

 

Teambuilding voor bedrijven "ontwikkelen"

Wilt u met uw bedrijf een unieke teambuilding hebben, dan hebben we een leuk programma voor u en uw collega's  In de jaren dat ik als professionele dierentrainer/dierengedragstherapeut aan het werk ben, kom ik vaak dezelfde dingen tegen als in het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de manier van reageren op situaties, als trainer moet je je bewust zijn van je onderbewustzijn en hoe je dat kunt zien. Het dier is puur, reageert op de situatie en is gericht op lichaamstaal. Het dier spiegelt uw gedrag. Dit is iets dat ook uw collega's doen naar elkaar en naar de leidinggevende.

In deze teambuilding gaan we aan het werk met hoe wij, mensen, van dieren kunnen leren. Bovendien komt er aan bod hoe ik dieren positief motiveer en hoe u dat met uw collega’s ook kunt  gaan doen.
Deze teambuilding kan op locatie van uw bedrijf gegeven worden en heeft geen max. qua deelname aantallen. Mocht u een mooie aanvulling hierop willen kijk dan hieronder!
Aanvulling:  een aanvulling met een hoger doel dan alleen je team te laten ontwikkelen.
Indien het aantal personen maximaal vijf telt, is het mogelijk om gedurende een halve dag met het team dierenverrijking te ontwikkelen en dit zelf te maken. Hierbij word u uitgedaagd met een kettingzaag en een blok hout.
U gaat dus ook uzelf in de praktijk ontwikkelen.
Met deze aanvulling daagt u zelf niet alleen uzelf uit, maar daagt u ook dieren uit om zich te ontwikkelen. Het heeft een positief effect op het dierenwelzijn voor dieren in dierentuinen en opvangcentra.

Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing!


ENG:

TEAM BUILDING AND WORKSHOPS for companies

"Developing" team building for companies: 
If you want to have a unique team-building activity with your company, we have a nice programme for you and your colleagues
In the years that I have been working as a professional animal trainer / animal behavior therapist, I have often encountered the same things as in business. Think of the way of reacting to situations, as a trainer you have to be aware of your subconscious mind and how you can see it. The animal is pure, reacts to the situation and is focused on body language. The animal mirrors your behavior. This is something that your colleagues also do to each other and to the manager.
In this team building activity we will work with how we, humans, can learn from animals. In addition, it discusses how I motivate animals in an positive way and how you can do the same with your colleagues. 
This team building session can be given at the location of your company and does not have a max. in terms of participation numbers. If you want a nice addition to this, look below! 
Addition: an addition with a higher goal than just letting your team develop.
If the number of people is a maximum of five, it is possible to develop animal enrichment with the team for half a day and make it yourself. You will be challenged with a chainsaw and a block of wood. 
So you will also develop yourself in practice.
With this supplement you not only challenge yourself, but you also challenge animals to develop. It has a positive effect on animal welfare for animals in zoos and shelters.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn