Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Onze diensten voor de dieren(tuin) wereld

Praktijkgerichte begeleiding/training:

- We bieden praktijkgerichte begeleiding op het gebied van (preventieve) medische handelingen/procedures.
- Dit omvat mini praktijkcoaching, waarbij we het gedrag van het dier en de verzorger observeren en feedback geven, evenals begeleiding op het gebied van voeding en training.
- We bieden ook halve dag trainingen/workshops aan, waarbij we basis trainingstechnieken en bewustwording van de interactie met uw dier(en) behandelen, evenals het vrijwillig ondergaan van medische procedures.


Praktisch begeleidingsprogramma:
- We bieden praktijkgerichte begeleiding op het gebied van (preventieve) medische handelingen/procedures.
- Tijdens de training/filmopnames analyseren we de interactie met het dier en geven we ter plekke advies.
- Indien nodig passen we probleemoplossing toe.
- Alle tips en analyses worden schriftelijk vastgelegd en nagestuurd.
- Kosten variëren afhankelijk van uw wensen.

Trainingsprogramma voor levende dieren:
- We trainen dieren zodat ze bepaalde handelingen kunnen uitvoeren en dragen deze kennis over aan de verzorgers.
- Het doel is dat het dier vrijwillig de gewenste handelingen uitvoert zonder te veel stress.
- Na afloop ontvangt u een uitgebreid rapport over hoe het gedrag/de handeling is getraind en hoe dit te behouden.
- Kosten variëren afhankelijk van de benodigde training.

Welzijn bij dieren
Als eigenaar, verzorger wil men altijd het beste voor de dieren! Vroeger was het welzijn van dieren onder menselijke zorg van ondergeschikt belang, gelukkig is dat inzicht veranderd en staat het bovenaan qua prioriteit!
Het is vooral belangrijk dat we het welzijn blijven verbeteren al we meer over dieren willen weten, dit kan door het doen van onderzoek. Onderzoek doen bij dieren kan stress veroorzaken daarom kan Coach for Animals ervoor zorgen dat de  stress minimaal wordt of dat het dier de onderzoeken juist leuk gaan vinden. Dit is de specialiteit van Coach for Animals.
Niet alleen onderzoek maar ook om de gezondheid goed in de gaten te kunnen houden en om preventieve handelingen te kunnen uitvoeren is dit fijn als het dier dit vrijwillig laat doen, dit voorkomt stress en voorkomt onnodige acties die heel veel stress opleveren en niet alleen bij dat individuele dier. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groep waar het dier in leeft.
Coach for Animals helpt u of uw medewerkers door de mensen te coachen om het bovenstaande te bereiken. We kijken graag naar de mogelijkheden die er zijn.


Huisvesting welzijn en coaching
Goede, veilige huisvesting is zeer belangrijk voor het welzijn van uw dieren. De juiste indeling van de dierenverblijven is daarbij essentieel. Zo kan ongewenst gedrag zelfs veroorzaakt of versterkt worden. Door te kijken naar de behoeftes en eigenschappen van het dier kunt u dus ongewenst gedrag voorkomen.
Coach for Animals kan samen met u zoeken naar een juiste, passende oplossing; door kleine of grote aanpassingen van de bestaande huisvesting kan deze geschikt gemaakt worden voor een prettiger verblijf van uw dieren. Bovendien kunnen er mogelijkheden gecreëerd worden om de dieren veilig dingen te kunnen aanleren. Natuurlijk kan ik u ook adviseren bij de bouw van nieuwe dierenverblijven. Dit alles met als doel het dierenwelzijn te verbeteren!


Wennen aan medische handelingen
Het voorbereiden dat dieren vrijwillig handelingen aan het dier toelaten, voorkomt onnodige stress.  Waar het gaat over deze handelingen, betreft het:
Huidinspectie;
Mondinspectie;
Behandeling van de mond;
Röngenfoto maken;
Prikpil toedienen;
Plaatselijke verdoving toedienen;
Bloed afnemen;
Pedicurehandelingen;
Echoscopie uitvoeren;
Totale narcose toedienen;
Separeren (uit de groep wisselen).

Het vangen en verdoven van een dier kan onnodig stress opleveren vooral als het om een kleine handeling gaat. Dit veroorzaakt niet alleen stress bij het individuele dier maar ook bij de groep.
Coach for Animals is gespecialiseerd in bovenstaande handelingen en zet graag met u een coachingsprogramma op waarbij uw dier wordt opgeleid om vrijwillig verschillende, medische en verzorgende handelingen te ondergaan, zodat het dier dit zo positief mogelijk gaat ervaren.

Moet een dier op transport?
Om het transport zo rustig mogelijk voor het dier te laten verlopen is het belangrijk om hem ruim van te voren aan het transport te laten wennen. Het kan nooit kwaad om het wennen aan de transportkist te kunnen doen. Coach for Animals helpt u met de voorbereiding en gewenning van deze ingrijpende gebeurtenis, zodat het dier zo min mogelijk stress zal ervaren tijdens en na het transport!


Probleemgedrag
Dieren vertonen altijd gedrag, sommige gedragingen zijn natuurlijk maar sommige zijn onnatuurlijk. Dat wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is voor het dier, maar soms kan bepaald gedrag van invloed zijn op het welzijn van het dier. Dan is het wel fijn om daar wat aan te kunnen doen, of in ieder geval handvatten te hebben hoe je het gedrag kunt verminderen of weten hoe je ermee om moet gaan zodat het welzijn van het dier verbeterd kan worden.
Coach for Animals help u graag bij het zoeken naar een oplossing van het probleem gedrag.


Plan van aanpak
Coach for Animals maakt bij een bezoek vaak een gedragsanalyse om de oorzaak van het gedrag te vinden. Daarna zullen we een advies geven zodat we samen met u een traject uit kunnen zetten om het gedrag wat u wil hebben te verbeteren. Dit kunnen verschillende dingen zijn:
Probleem gedrag oplossen/afleren;
Gewenst gedrag stimuleren;
Nieuw gedrag aanleren door middel van stappenplannen;
Handvatten om met gedrag om te kunnen gaan.


Workshop natuurlijke dierverrijking maken
Wat kunt u verwachten van deze bijzondere dag:
Woodschpecker geeft samen met Coach for Animals deze workshops in persoonlijk leiderschap en teambuildingsdagen. Hierbij krijgen de deelnemers uit o.a. bedrijfsleven ’s ochtends een halve dag theorie over diergedrag, en hoe dieren leren en daarbij wordt ook gekeken naar het gedrag en leren van de mens. Ook wordt er veel gesproken over ontwikkeling bij dieren versus mensen. Zo leert u hoe u uw collega’s/medewerkers uit kan dagen en word u zich bewust van uw onderbewustzijn. Bovendien wordt er een link gelegd naar verrijking bij dieren, want dieren hebben ook prikkels nodig om zich te kunnen ontwikkelen. ‘s Middags krijgen de deelnemers zelf verrijking aangeboden door verrijking voor dieren te maken met de motorzaag. Deze verrijking neemt Coach for Animals later mee naar een dierentuin om ze daar aan de dieren te geven. .
Het doel is om dieren een nog beter dierenwelzijn te geven met producten van Coach for Animals en Woodschpecker, U kunt daar dus een onderdeel van zijn!
Alleen zelf verrijking voor dieren maken?
Dat kan ook, dan gaat u een dagdeel onder begeleiding, dier-verrijking maken.
Ook kan ik op locatie de workshops/ teambuilding komen geven.
Neem contact met mij op voor een workshop op maat.


Workshops:
Wij bieden gespecialiseerde workshops voor u bedrijf, groepen van alle grote over:

  • Conditionering;
  • Diergedrag
  • Dierenagressie;
  • Lichaamstaal;
  • Etc.


​WIJ STAAN OPEN VOOR ALLE PERSOONLIJKE SUGGESTIES EN WENSEN, ZODAT WE DEZE IN HET PROGRAMMA KUNNEN VERWERKEN. COACH FOR ANIMALS HEEFT EEN GROOT NETWERK WAAR VEEL MOGELIJK IS.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! 

Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn