Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Realisation:

Laatst was ik op een congres, waar ik sprak met een dierverzorger. Hij was heel uitgesproken over het trainen van dieren en de manier van verzorgen van dieren. Hij was ervan overtuigd dat je de dieren in hun waarde moet laten als een wild dier. 
Ik ben het deels met hem eens, dat je ze in hun waarde moet laten. Mijn mening is dat een dier, onder menselijke zorg, niet wild is en ook dat dieren leren uit ervaringen om hun heen. In hun hele leven hebben dieren hun eigen ervaringen opgedaan. 
Wij mensen, doen dingen die wij onbewust doen. Dit heeft invloed op de dieren. Ons onbewuste gedrag heeft invloed op het gedrag van dieren. Als je een dier bewust wild wil houden, of hun gedrag wel of juist niet wil beïnvloeden, is het belangrijk dat je jezelf bewust wordt van je onbewuste.

Wat doe je? En wat doe je juist niet? Tijdens de verzorging van dieren, doe je onbewust dingen die je zelf niet eens door heb dat je ze doet. Dit onbewuste heeft zeker invloed.

De meeste kennen het Paard Kluger Hans wel, het paard waar men van dacht te kunnen rekenen. Later bleek dat de verzorger, onbewust, een micro signaal gaf aan het paard. 
Dit was bij een trainingszetting, maar een dier heeft meer door dan jij zelf denkt.

Als een verzorger minder goed in zijn vel zit, gedraagt het dier zich anders dan dat hij/ zij lekker in zijn/haar vel zit. Dit alleen al heeft invloed. Dieren hebben dit heel goed door en blijven zeer waarschijnlijk wat meer op afstand - of juist het tegenovergestelde -  dan als je goed in je vel zit.

Dit is maar een klein voorbeeld. Zo zijn er tal van andere voorbeelden te noemen.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Bewustwording van je eigengedrag staat hierbij centraal.

EN

Some time ago I was at a congress where I talked to an animal carer. He was very outspoken about the training of animals and the manner in which they should be cared for. He was convinced that one should accept animals as the wild creatures they are. 
 I agree to some extent with him that one should accept them as they are. But I am also of the opinion that an animal in the care of humans is no longer a wild animal and that they on the other hand learn from experiences around them. During their entire lives animals have their own experiences. 
We, as people, handle in an unconscious manner. This affects the animals. Our unconscious behaviour has its effect on the behaviour of animals. If you want to keep an animal in its wild state, or if you want of do not want to influence their behaviour, it is important that you yourself become conscious of your unconscious mind.
 What do you do? And what don’t you do? While taking care of animals you do things at an unconscious level that you are not aware of doing. This being unaware of what you are doing does have an effect.
Most people know Kluger Hans, the horse that could do sums, as people thought. Later on it was discovered that its handler gave off a micro signal to the horse without doing so consciously. 
This happened in a training setting, but an animal picks up more than you think.
If a handler does not feel good, he will behave differently from when he does not. This will be enough to affect an animal, it will probably stay at a greater distance or just the opposite, than when you’re fine.
This is just an example. We could quote many of these.
Coach for Animals especially focusses on hands-on training which you, as a caretaker, will find useful in order to improve the caring for animals even more and so improve animal welfare. 

Robert van Schie - 14:23:04 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn