Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

focus

VAN DE WEEK WAS IK EEN VERZORGER AAN HET COACHEN OP HET GEBIED VAN TRAINING.
TIJDENS HET COACHEN, KOM JE DINGEN TEGEN WAAR JE SOMS ZELF NIET ALTIJD BIJ STILSTAAT, MAAR WAAR JE WEL BEWUST VAN MOET BLIJVEN.
SOMS DENK JE DAT JE HET GOED DOET, EN KOM JE SITUATIES TEGEN WAAR JE JEZELF AFVRAAGT OF HET AAN JOU LIGT OF AAN IETS ANDERS.

BIJ MEDISCHE TRAINING MOET JE SOMS DINGEN DOEN, BIJVOORBEELD EEN HANDELING DIE BIJ SOMMIGE DIEREN GEDAAN MOETEN WORDEN ZOALS OOGDRUPPELS TOEDIENEN.
TIJDENS EEN TRAINING HEB JE WEL DE FOCUS, MAAR DEZE HANDELINGEN WORDEN VAAK DOOR MEERDERE VERZORGERS GEDAAN, HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT EEN GEDRAGING MINDER GOED WORDT.
OOGDRUPPELS IN HET OOG ZIJN MINDER LEUK EN KUNNEN MISSCHIEN PIJNLIJK ZIJN VOOR HET DIER.
HIERDOOR IS HET MOGELIJK DAT HET DIER ZIJN/HAAR OGEN EVEN DICHT DOET.
ALS JE NA HET DRUPPELEN VAN HET OOG GELIJK HIERVOOR HET DIER BELOOND, HEB JE KANS DAT JE HET DIER DE VOLGENDE KEREN ZIJN OGEN EERDER DICHT DOET OF ZELFS HET OOG VOORTIJDIG DICHT HOUDT. WAT TRAIN JE DAN? WAAR LEG JE DE FOCUS OP? OP HET DRUPPELEN OF OP HET OGEN OPEN HOUDEN?

PERSOONLIJK ZOU IK DE FOCUS HOUDEN OP HET OGEN OPEN HOUDEN, DAT IS WAT JE WIL.
DOORDAT JE VAN DE DIERENARTS DE DRUPPELS OF ZALF IN HET OOG MOET DOEN, HEB JE GAUW DE NEIGING OM DE DRUPPELS ER MAAR IN TE KRIJGEN EN ALS DE DRUPPELS ERIN ZITTEN, DIT GOED TE KEUREN EN HIERVOOR TE BELONEN. 
DIT IS EEN ASPECT WAT ER GAUW INSLUIPT BIJ MEDISCHE TRAINING.
DENK DAAR AAN BIJ HET VRIJWILLIG BLOEDPRIKKEN.
JE HEBT GAUW DE NEIGING OM DE FOCUS TE LEGGEN OP DE NAALD, MAAR HET STIL BLIJVEN LIGGEN IS HET BELANGRIJKSTE.
WAAR LEG JE DE FOCUS OP?
BIJ HET TRAINEN VAN DIEREN IS HET ALTIJD BELANGRIJK OM VANUIT HET DIER TE DENKEN.
KIJK KRITISCH NAAR JE TRAININGSPLAN, DENK VOORAL NA OVER WAT HET DIER DUIDELIJK WIL MAKEN. 
FOCUS OP DE JUISTE GEDRAGING IPV DE GEDRAGING DIE WIJ MENSEN MOETEN DOEN BIJVOORBEELD VOOR DE VERZORGING VAN HET DIER.
DIT SCHEELT TIJD EN FRUSTRATIE BIJ JOU, ALS VERZORGER, MAAR ZEKER OOK BIJ HET DIER.
TENSLOTTE WILLEN WE HET BESTE VOOR ONZE DIEREN.

COACH FOR ANIMALS GEEFT VOORAL PRAKTIJK-COACHING WAAR JE ALS VERZORGER ECHT WAT AAN HEBT OM DE VERZORGING VAN JE DIEREN NOG BETER TE KAN UITVOEREN, EN HIERMEE HET DIERENWELZIJN KAN VERBETEREN. 
BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
VRAAG GERUST NAAR MEER INFORMATIE.
FOCUS OP WAAR JE NAARTOE WIL MET JE TRAINING EN DE FOCUS DIE JE DAADWERKELIJK WIL IS HIERBIJ ERG BELANGRIJK.

EN
Focus:

LAST WEEK I WAS COACHING A CARETAKER ON THE SUBJECT OF TRAINING.
DURING A COACHING SESSION YOU SOMETIMES COME ACROSS MATTERS THAT YOU NOT ALWAYS PAY ATTENTION TO, BUT THAT YOU REALLY SHOULD BE AWARE OF ALL THE TIME.
SOMETIMES YOU MAY THINK YOU ARE REALLY DOING WELL BUT THEN COME ACROSS SOMETHING THAT MAKES YOU ASK YOURSELF IF YOU CAUSED IT OR IF IT WAS DUE TO SOMETHING ELSE.
DURING A MEDICAL TRAINING YOU SOMETIMES HAVE TO DO THINGS, LIKE AN ACTION THAT SOME ANIMALS HAVE TO UNDERGO, LIKE FOR INSTANCE ADMINISTERING EYE DROPS.
DURING A TRAINING YOU FOCUS, BUT THESE ACTIONS ARE OFTEN CARRIED OUT BY SEVERAL HANDLERS AND IT MAY BE THAT BEHAVIOUR DETERIORATES BECAUSE OF THAT. 
EYE DROPS IN THE EYES ARE NO FUN AND MAY BE PAINFUL FOR THE ANIMAL. BECAUSE OF THIS THE ANIMAL MAY CLOSE ITS EYES FOR A MOMENT.
IF AFTER TREATING THE EYE YOU REWARD THE ANIMAL STRAIGHTAWAY CHANCES ARE THAT NEXT TIME IT CLOSES ITS EYES EVEN EARLIER OF EVEN KEEP IT CLOSED BEFORE YOU START. 
SO WHAT ARE YOU TRAINING? WHAT IS YOUR FOCUS? ADMINISTERING THE EYE DROPS? OR KEEPING ITS EYES OPEN?
PERSONALLY I WOULD FOCUS ON KEEPING THE EYES OPEN, BECAUSE THAT IS WHAT YOU WANT.
BECAUSE THE VET ASKED YOU TO PUT DROPS OR OINTMENT IN THE EYE YOU TEND TO FOCUS ON GETTING THE DROPS IN THE EYE AND TO APPROVE AND REWARD IT. THIS IS AN ASPECT THAT EASILY SNEAKS INTO A MEDICAL TRAINING.

THINK OF TAKING BLOOD. YOU TEND TO FOCUS ON THE NEEDLE, BUT LYING MOTIONLESS IF THE MAIN POINT. WHAT DO YOU FOCUS ON?
WHEN TRAINING ANIMALS IT IS ALWAYS CRUCIAL TO THINK FROM THE POINT OF VIEW OF THE ANIMAL. TAKE A GOOD VIEW AT YOUR PLAN OF TRAINING, CONSIDER WHAT IT IS YOU WANT TO MAKE CLEAR TO THE ANIMAL. 
FOCUS ON CORRECT BEHAVIOUR INSTEAD OF ON THE ACTION TO BE CARRIED OUT FOR INSTANCE WHEN CARING FOR THE ANIMAL. THIS WILL TAKE LESS TIME AND REDUCE FRUSTRATION ON YOU PART AS CARETAKER, BUT CERTAINLY THE SAME GOES FOR THE ANIMAL. AFTER ALL, WE WANT WHAT IS BEST FOR OUR ANIMALS.
COACH FOR ANIMALS ESPECIALLY FOCUSSES ON HANDS-ON TRAINING THAT YOU AS A CARETAKER WILL FIND USEFUL IN ORDER TO IMPROVE THE CARING FOR ANIMALS EVEN MORE AND SO IMPROVE ANIMAL WELFARE. 
CURIOUS?
CONTACT US FOR MORE INFORMATION. FOCUS ON THE GOAL OF YOUR TRAINING AND FOCUSSING ON WHAT YOU REALLY WANT IS A KEY POINT IN THIS.

Robert van Schie - 14:21:33 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn