Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Motivatie:

Motivatie:
In mijn vorige blog had ik het over focus bij medische training.
Die focus is natuurlijk ook bij de rest van de verzorging van je dieren.
Als ik mensen hoor, die al jaren in een dierentuin werken, krijg ik vaak te horen dat het altijd goed gaat zo en waarom zouden ze dat dan veranderen.
Het is altijd goed om kritisch te zijn naar je werk, vooral je te blijven afvragen hoe je het voor het dier kunt verbeteren?
Uit ervaring weet ik van vroeger dat ze in dierentuinen en dolfinaria wel eens dieren wat lager in het voer deden, zodat de dieren meer trek zouden hebben om mee te doen.
Bij goede parken wordt dat gelukkig niet meer gedaan, Daar wordt naar de motivatie van het dier gekeken, bijvoorbeeld hoe kun je het dier kunnen motiveren om iets te doen voor je. Het is een goede spiegel die je voor je krijgt als trainer. 

Motivatie is het belangrijkste voor het dier. Maar wat is motivatie?
Als je op de oude manier (zo noem ik dat nu maar even) werkt, dan is de motivatie gericht op het voer en niet op jou als verzorger/trainer. 
Als verzorger wil je dat je dieren gemotiveerd zijn om iets te doen omdat ze het leuk vinden en dus niet omdat ze honger of trek hebben. Hier ligt weer de vraag: waar leg je de focus op?
Ik heb wel eens meegemaakt, dat een dier niet mee wilde doen en daardoor het voer dat het dier zou krijgen niet binnen kreeg. Ik vind dat je dan een extra training sessie moet inplannen, of het gene wat hij mist bij de andere voederingen te doen. Zo zorg je dat het dier altijd zijn benodigde voer krijgt ipv dat het dier gekort wordt op zijn/haar dieet.
Dit is een voorbeeld waarbij je aan het welzijn van het dier gaat zitten. Persoonlijk vind ik het niet kunnen om op deze manier het dier te motiveren.
Motiveer je het dier daar wel mee? Mijn antwoord zou zijn nee, niet voor het gene wat je wil (iets voor je willen doen).
Hiermee zorg je dat de focus ligt op motivatie door middel van voer. Dit is een andere motivatie dan je eigenlijk wil. 
Bij jonge dieren is primaire beloning bij training handig, als je deze niet hebt kun je het dier dan alsnog motiveren? Ja, kijk vooral naar wat het dier leuk en fijn vind! 
Dit kun je als motivator gebruiken. Focus daarop en gebruik deze methode. Je kunt daarbij zeker het voer extra erbij doen, door het dier, bijvoorbeeld als afsluiting van de sessie een jackpot te geven.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching waar je als verzorger echt wat aan hebt, om de verzorging van je dieren nog beter te kunnen uitvoeren en hierdoor het dierenwelzijn kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie over.
Motivatie van het dier om dingen te willen doen uit vrijwillige basis.

EN
Motivation:
In my previous blog I talked about medical training.
The focus lies of course on the rest of taking care of your animals as well.
When listening to people who have been working at a zoo for many years I am often told that the way they work is alright, so why change it. But it is always a good idea to look with a critical eye at your work and ask yourself how you could improve life for the animal?
Experiences in the past have taught me that in zoos and dolphinariums sometimes some ale was added to the feed in order to encourage the animals in cooperating.
Luckily this in a thing of the past in all the good animal centres. There one watches the animal’s motivation, for example how can we motivate the animal to do something for you. This works as a good sounding board for you as a trainer.

Motivation is the main issue for the animal. But what is motivation?
Working in the old way (just to give it a name) motivation is geared at feed and not towards you as handler/trainer. As a handler you want your animals to be motivated to do something because they like it and not because they are hungry or peckish. The question again is: where do you put your focus?

I have come across a case where an animal did not want to cooperate leading to not getting the food he was supposed to get. To my mind you should in that case plan an extra training session or add the missed food at other feeding moments. Doing that you ensure that the animal always gets the food it needs instead of getting a reduced diet.
This is an example of how you affect the wellbeing of the animal. I personally think that this is not the best way to motivate the animal.
Do you motivate the animal in this way? My answer would be “no”, not for the issue you’re aiming at (wanting to do something for you).
By working in this way you aim the focus of the animal on food. This is another type of motivation than you really want.
With young animals a primary reward during training is useful, but if you have not got that, can you still motivate the animal? Yes, watch especially to see what the animal enjoys and likes! That is something you could use as motivator. Focus on that and use this method. And of course you may give some food as an extra by for instance giving the animal at the end of the session a jackpot

Coach for Animals especially focusses on hands-on training that you as a caretaker will find useful in order to improve the caring for animals even more and so improve animal welfare.
Curious? Contact us for more information on motivating the animal to do things on a voluntary basis.

Robert van Schie - 14:20:22 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn