Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Training is dat verrijking?

Wat ik vaak hoor is dat training is verrijking voor de dieren.
Maar is dat wel zo?
Wat is verrijking?
En is training wel verrijking?
Ik probeer altijd alles kritische te bekijken of dingen wel zo is wat het is.
Als je in het van Dale woordenboek zoekt, staat er bij verrijking: rijk(er) maken; zich verrijken; zijn kennis verrijken. 
Dierverzorgers hoor ik vaak zeggen dat ze verrijking in het verblijf hebben gedaan, maar is dat verrijking?
Mijn mening is dat verrijking pas verrijking is als het dier het als verrijking ziet. Vindt het dier het leuk om ermee te spelen of kijkt het dier er even naar en doet daarna zijn ding waar hij mee bezig was?
Misschien is dat waar hij mee bezig was wel verrijkend? Dit geldt ook voor training: is training wel verrijking?
Als het dier het leuk vindt, is het verrijkend het dier wordt geestelijk uitgedaagd. 
Jaren geleden heb ik één van de Steller zeeleeuwen getraind voor een voorstelling om een vin op de fontein te zetten zodat mensen nat gespetterd werden. Dit vond het dier zo leuk dat hij ook buiten de training sessies op de fontein zat te spelen en op den duur zelfs de mensen aan het nat maken was waarmee hij een reactie uitlokte wat het publiek weer leuk vond waar de zeeleeuw weer op reageerde. Op die manier is training een manier om verrijking aan het dier te geven plus dat het publiek de verrijking nog eens extra versterkt. 
Om te zeggen dat deze training een verrijking is, wil ik niet zeggen, het is een onderdeel van de verrijking geworden door het dier in te laten zien dat het spelen met de fontein leuk is.
Maar training kan wel een verrijking zijn, dit ligt eraan wat voor training je doet. Als je ziet dat een dier de training leuk vindt en hierdoor lekker in zijn/haar vel zit dan kan het een verrijking zijn.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat dieren verrijkt worden en daar zijn verschillende manieren voor.

EN
training is that enrichment?
What I often hear is the training is enrichment for the animals. But is that really so? What is enrichment? And is training true enrichment? I always try to look critically to see if things are really the way they seem.
Looking in the dictionary you will find under enrichment: to make rich; to improve; to enlarge one’s knowledge. 
I often hear caretakers say that they have enriched the  accommodation. But is that truly  enrichment? To me enrichment becomes enrichment if the animal sees it as an enrichment. Does the animal like playing with it or does it just take a look and then goes on doing what he was doing. Maybe the thing he was doing was already an enrichment?
The same is true for training: is training really enrichment? If the animal likes the training it is enrichment because the animal is challenged at a mental level. 
Years ago I trained one of the Steller sealions for a performance where he had to put a flipper on a fountain in order to splash water at the audience. The animal liked it so much that apart from the training sessions he kept playing on the fountain and after a while even drenched people. This again led to a reaction of the public who liked this whereupon the sealion reacted. In that way training is a way to offer enrichment to the animal plus the fact that the reactions of the public formed a positive enforcement. 
To state that this training is an enrichment is going a bit far, but it has become a part of the enrichment by showing the animal that playing with the fountain is fun.  
However, training can be an enrichment depending on what you do. If you see that an animal likes the training and feels good about it, it can be an enrichment.

Coach for Animals gives mainly hands-on training which offers you as a caretaker the means to give even better care to  animals and improve animal welfare at the same time. 

Curious? Do not hesitate to ask for more information.
Just as is the case for us, as animal caretakers, it is a good thing that animals are offered enrichment and there are several ways to do so.

Robert van Schie - 14:13:17 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn