Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Keuze en controle

Keuze en controle
Mensen hebben de eigenschap overal controle over te willen hebben. Hierdoor kan het zijn dat je de keuzes van je dieren kan afnemen. Dieren een keuze laten maken, mensen hebben echter de neiging om alles in hun handen te houden. Dit is niet altijd het beste voor het dier of dieren.  

Door een dier keuzes te geven bouw je een betere band met je dieren. (zie mijn vorige blog). Je wilt het beste voor je dieren, geef je dier daarom keuzes. Dit kan op verschillende vlakken. 

Bij welke verzorger wil het dier graag zijn? Dit is niet altijd leuk voor de verzorger die niet gekozen wordt. Als je dieren moet wisselen/separeren van verblijf/groep laat ze dan kiezen waar ze willen zitten en liggen, neem verschillende soorten voer mee (als dat medisch gezien verantwoord is) en laat het dier kiezen. Leer een dier op teken een gedraging te doen die het dier leuk vindt, met elke keer dat het dier zelf een andere gedraging moet doen die het dier kent. Hierdoor is het leuk om dingen voor jou te doen. 

Soms geeft het dier zelf dingen aan die hij/zij zelf leuk vindt om te doen; dit kun je gebruiken. Houd dit in gedachten en gebruik dit om het dier te belonen voor iets wat het dier wat minder leuk vindt. Op een gegeven moment zal het dier weten: ‘als ik dit doe voor mijn verzorger dan mag ik daarna iets doen wat ik leuk vind’.
Dit moet natuurlijk wel vaak gedaan worden, aangezien het dier dit niet altijd gelijk door heeft. Dit kan misschien na drie keer zijn maar kan ook pas na tien keer zijn dat het dier dit door heeft.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn te verbeteren door het dier een keuzes te geven. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

De keuzes die het dier maakt zijn waardevolle informatie die je kunt gebruiken om het welzijn en de verzorging te verbeteren .

EN

Choice and control

People have the property to want to control everything. This may allow you to take away choices from your animals. Have animals make their choice, but people tend to keep everything in their own hands. This is not always best for the animal or animals.
By giving an animal choices you build up a better bond with your animals. (see my previous blog). You want the best for your animals, so give your animal the possibility to choose. This can be done in different ways.
Which carer does the animal want to be with?  That is not always peasant for the caretaker who was not chosen. If you have animals switch/or be separated from their home/group, let  them choose where they want to sit and lie down, bring different types of food (if that is medically possible) and let the animal choose. Teach an animal to do on a signal something that the animal likes, and have the animal do something it likes itself, something that the animal knows. Because of this, it’s fun to do things for you. 
Sometimes the animal itself indicates things that it likes to do; you can use this. Keep this in mind and use this to reward the animal for something the animal likes less. At some point the animal will know:’if I do this for my caretaker then after that I can do something I like.
This must, of course, be done often, since the animal does not always understand it straightaway. This may be after three times, but it is possible that it is only the case.

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching, which you as a carer really benefits from when taking care even better of your animals and by which you will improve animal welfare by giving the animal choices.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
The choices the animal makes are valuable information that you can use to improve well-being and care.

Robert van Schie - 14:09:48 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn