Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2023-04-19

Omgeving invloed op het Dier:

Omgeving invloed op het Dier:

Zijn er op het park waar je werkt ook af en toe bouwwerkzaamheden , moeten de werkzaamheden dan  stoppen als je een training wil doen? 
Naar mijn idee zijn die werkzaamheden juist een mooie kans om de dieren te laten wennen aan nieuwe prikkels. Ik hoor af en toe wel eens berichten dat dieren onrustig worden van de werkzaamheden. Kan mij voorstellen dat je als verzorgen gauw de neiging hebt om als je een training wilt doen met je dieren dat je die bouwwerkzaamheden niet erbij wil hebben om de  training waar je mee bezig bent niet te verpesten.
Het lijkt mij inderdaad geen goed idee om je training waar je mee bezig bent even on hold te zetten. Maar de bouwwerkzaamheden zullen toch door moeten gaan: waarom er dan geen gebruik van maken? Vraag niet veel van je dieren tijdens die werkzaamheden. Kijk waar de dieren het meest relaxt zijn tijdens de werkzaamheden en ga daar lekker voeren. Stap voor stap ga je steeds dichter naar de plek waar de dieren het onrustigst zijn: zo laat je de dieren langzaam wennen aan de bouwwerkzaamheden. Wel is het belangrijk dat je zelf als verzorger er wel voor zorgt dat je er zeker bij staat, zo vinden je dieren steun bij jou. De dieren wennen door het voeren tijdens de bouwwerkzaamheden aan deze prikkels en zullen op den duur ook veel relaxter worden als je bij nieuwe prikkels ditzelfde gaat doen.

Het wennen aan nieuwe prikkels en leren dat deze prikkels geen gevaar oplevert, scheelt heel veel in stress bij de dieren. In de natuur is dat nodig maar in dierentuinen komen ze wel in aanraking met dit soort prikkels. Mijn inziens zullen ben je als verzorger verantwoordelijk om de dieren zo min mogelijk stress te laten hebben, dit is een methode om het dier te laten wennen aan die situatie en hierdoor stress voorkomt. Daarnaast: zou je niets doen zou het kunnen dat een dier chronische stress ervan kan krijgen. (Er zijn namelijk verschillende soorten stress, hierover ga ik wat dieper op in in een toekomstige blog).

Het liefst willen we allemaal een goed leven bieden aan onze dieren.
Hoe meer het dier gewend is, des te relaxter zal het dier zijn. 
Dieren onder menselijke zorg zijn al veel prikkels gewend, maar het is mooi dat je stress kunt verminderen bij de dieren! 
Benut de situaties die zich in de omgeving van de dieren voordoen: hoe meer de dieren aan situaties gewend raken des te beter ze zijn voorbereid in onverwachte dingen.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn te verbeteren . 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Gebruik de situatie die er ontstaat bij bouwwerkzaamheden, dit zijn mooie kansen!

EN

Environment affects the Animal:
Is there at the park where you work occasional construction work and does the construction work stop if you want to do a training session?
In my opinion, these activities are a great opportunity to get the animals used to new stimuli. I sometimes hear reports that animals are becoming restless from the work being done. I can imagine that as a caretaker you tend to do training sessions with your animals and hat you don’t want to have that construction work ruining the training you’re working on.  I do not think it’s a good idea to put your training on hold.
But the construction work will have to go ahead anyway: so why not use it?
Don’t ask too much from animals during that work activities. See where the animals are most relaxed during the work activities and go feed them there. Step by step, you’re moving closer to where the animals are most restless- so you slowly get the animals used get used to the construction work. However, it is important that you, as a caretaker, make sure you are close by, that’s how your animals find support with you. By feeding the animals during the construction work they will get used to these stimuli and will eventually also grow much more relaxed if you are going to do the same thing with new stimuli.  
Getting used to new stimuli and learning that these do not pose a danger, makes a lot of difference when it comes to stress in the animals. In nature this is necessary, but in zoos they come into contact with these kinds of stimuli. I believe that you as a caretaker are responsible having the animals experience as little stress as possible, this is a method of getting the animal used to that situation and thereby preventing stress. Moreover, if you were to no nothing the animal could possibly in for chronic stress from it. (There are in fact different types of stress, I will go in some more detail in a future blog a little).

We all prefer to offer a good life to our animals.
The more the animal is used to different stimuli, the more relaxed the animal will be.
Animals in human care have already been stimulated a lot, but it’s nice that you can reduce stress in the animals!
Take advantage of the situations that occur in the environment of the animals:  the more the animals become used to these situations, the better they are prepared to cope with unexpected things.

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and gives advice, which you as a caretaker but also as a zoo, can use to improve the care of your animals and their welfare.
Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Use the situation that arises in construction work, these are great opportunities!

Robert van Schie - 14:07:55 | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn