Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Robert van Schie, uw Coach for Animals, maar niet alleen dat. Wij mensen kunnen veel van dieren leren. De 32 jaar ervaring die ik heb opgedaan binnen de dierentuinwereld wil ik graag gebruiken om dieren te helpen maar ook om mensen de kans te bieden zich te ontwikkelen. Mensen zijn natuurlijk geen  zeeleeuwen, dolfijnen, zeehonden, olifanten, giraffes, ijsberen, struisvogels, tijgers, leeuwen of de honden en katten thuis. Ik heb heel veel van deze dieren mogen leren als persoon, graag draag ik wat van die ervaring aan u over. Al is het als leidinggevende, medewerker, student, dierverzorger of trainer.  Met deze ervaringen en manier van werken help ik graag mee aan het verbeteren van het welzijn in dierenparken en opvangcentra en dus ook het bedrijfsleven of op je school.

 

Trainingen voor bedrijven: Bent u op zoek naar een unieke teambuilding/ training ervaring die zowel plezier als hechting binnen uw team bevordert? Zoekt u naar een bedrijfsuitje dat de samenwerking en collegiale band versterkt, en tegelijkertijd de dynamiek en resultaten op de werkvloer optimaliseert? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij bieden workshops en activiteiten die een extra dimensie toevoegen aan uw bedrijfsbijeenkomst en teambuilding. Door middel van het dierperspectief en de psychologie van mens en dier, helpen we uw team te ontwikkelen en een duurzame band op te bouwen. We zijn gespecialiseerd in het bevorderen van welzijn voor dieren en daardoor ook voor mensen, waarbij we ons richten op persoonlijke ontwikkeling, gedragsverandering en positieve leiderschap.
Onze aanpak omvat onder andere:

  • Het leren van dieren en het toepassen van positieve bekrachtigingstechnieken in uw team.
  • Het ontwikkelen van een begripvolle en effectieve werkomgeving door zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.
  • Het stimuleren van teamwork en het verbeteren van de positieve werkomgeving.
  • Het bieden van workshops over leiding geven, management en verander management.
  • Met onze training/workshops en begeleiding krijgt uw team inzicht in essentieel gedrag, natuurlijk gedrag en hoe dit toe te passen in de bedrijfsomgeving. We helpen u gedrag dynamiek te begrijpen en effectieve teamleiders te worden.

Ontdek vandaag nog hoe Robert van Schie  uw team kan inspireren, motiveren en versterken! Neem contact met ons op voor meer informatie of om een workshop te plannen die perfect aansluit bij uw behoeften.
Samen werken we aan een positieve en duurzame ontwikkeling voor uw team en uw bedrijf.Consulting/Trainingen voor dierentuinen: 

Als dierverzorger wil je altijd het beste voor de dieren die je verzorgt. Robert van Schie de Coach for Animals helpt graag het niveau op een hoger level te tillen. Met een praktijkgerichte begeleiding op het gebied van (preventieve) medische handelingen/procedures zorgen we voor minder stress bij de dieren. Ook is het mogelijk om uw dieren te laten trainen en nadat een dier een handeling onder de knie heeft, wordt het gedrag overgedragen aan de verzorgers.
Dier(en) is/zijn getraind  door Coach for Animals
Het dier leert zonder al te veel stress een bepaalde handeling uit te voeren, het zal vrijwillig die handelingen uitvoeren die de cliënt verlangt.
Na afloop krijgt de cliënt een uitgebreid rapport over hoe het gedrag/de handeling is getraind en waar op moet worden gelet en hoe dit te behouden.
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op!Natuurlijke dierverrijking 

 

Coach for Animals ontwikkelt samen met Woodschpecker voorwerpen die we kunnen maken en ontwikkelen om dieren een nog beter welzijn te kunnen geven. Woodschpecker maakt op maat natuurlijke verrijking, maar ook basisverrijking waar verder nog iets van gemaakt kan worden. In principe gaat het er om dat dieren die verrijking leuk gaan vinden en dat dit een echte verrijking voor het dier wordt.
De verrijkingen/speeltjes worden met de motorzaag/frezen gemaakt.
Er wordt met onbehandeld hout gewerkt. Tevens geeft Coach for Animals ook workshops zodat dierverzorgers zelf verrijkingen kunnen maken van een boomstronk. Dit is een echte, nieuwe ervaring op het gebied van het maken van verrijking, het zijn natuurlijke producten dus geen plastic. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden! (de workshop kan ook op locatie gegeven worden).


ENG:

Robert van Schie, your Coach for Animals, but not only that. We humans can learn a lot from animals. I would like to use the 32 years of experience I have gained within the zoo world to help animals but also to offer people the opportunity to develop. Humans, of course, are not sea lions, dolphins, seals, elephants, giraffes, polar bears, ostriches, tigers, lions, or the dogs and cats at home. I have been able to learn a lot from these animals as a person, I would like to pass on some of that experience to you. Even if it is as a manager, employee, zookeeper or trainer.  With these experiences and way of working, I like to help improve the welfare in animal parks and shelters and therefore also the business community.

Business Learning from Animals:
The business community can also learn a lot from the experiences I have had with animals, for which I like to give team building / workshops about how animals learn and what you can learn as a manager and apply it yourself. After all, we humans are animals too ;-) Feel free to contact us for all possibilities!

Improving animal welfare:
As a zookeeper, you always want the best for the animals you care for. Robert van Schie the Coach for Animals likes to help to raise the level of welfare. With practice-oriented guidance in the field of (preventive) medical procedures / procedures, we ensure less stress for the animals. It is also possible to have your animals trained and after an animal has mastered an action, the behavior is transferred to the caretakers. 
Animal(s) is/are trained by Coach for Animals
The animal learns to perform a certain action without too much stress, it will voluntarily perform those actions that the client desires. 
Afterwards, the client receives an extensive report on how the behavior/action has been trained and what should be paid attention to and how to maintain it. 
Feel free to contact me without obligation!

Natural animal enrichment
Together with Woodschpecker, Coach for Animals develops objects that we can make and develop to give animals an even better level of welfare. Woodschpecker makes customized, natural enrichment materials, but also basic enrichment from which something else can be made. In principle, it is about animals enjoying that enrichment and that this becomes a real enrichment for the animal.
The enrichment materials/toys are made with the saw/milling cutters. 
We work with untreated wood. Coach for Animals also gives workshops so that zookeepers can make their own enrichments from a tree stump. This is a real, new experience in terms of making enrichment, they are natural products so not plastic. Please contact me for the possibilities! (the workshop can also be given on location).

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn